Forslag til salmer

Forslag til salmer

De fleste av våre forslag til salmer er hentet fra salmeboka

Dersom ikke annet er oppgitt, er våre forslag til salmer og salmenummer hentet fra Norsk Salmebok 2013. Ved å klikke på salmen, kommer du til “NRK Salmeboka minutt for minutt”. Dersom du trykker på linkene til NRK, kommer du rett på riktig salme. Noen av salmene under står ikke i salmeboka, og det er dessverre ikke link til NRK.

NoS-84 = Norsk salmebok 1984
SB = Sangboken, Lunde forlag
v. = vers

Forslag til salmer